Week van de Amateurkunsten

wakDeelname Week van de Amateurkunsten “Een passie voor kunst”
  • Datum: 17 april – 1 mei 2011
  • Waar: Galerij gc Den Egger, Scherpenheuvel
  • Link:
Officiële opening:

Zaterdag 16 april om 19u00 in de blauwe zaal van gc Den Egger.

Openingsuren tentoonstelling:

Zaterdag en zondag van 13u tot 18u Woensdag van 13u tot 16u

Trackback van jouw site.